LITURGIA VERBUM TRADITIONIS

Dekoracje Ołtarza
ks. Artur Tonne

Panie, umiłowałem wspaniałość domu Twego
I miejsce, które jest siedzibą Twojej chwały.
(Ps. XXV, 8)


Nikt nie wie, ile świec zostało zapalonych dzisiaj rano na tysiącach katolickich Ołtarzy na całym świecie. Każda z tych świec przynosi światu światło, wypełniając nim każdy zakątek ziemksiego globu. Świeca symbolizuje Chrstususa - Światłość świata (Lux mundi). Dlatego właśnie na każdym Ołtarzu, na którym odprawiana jest Msza Święta muszą palić się świece. Święta Matka Kościół ma również inne wymagania dotyczące wyposażenia Ołtarza obok świec. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

1. Ołtarz, którym ofiarowana będzie Msza Święta winien być przykryty trzema białymi obrusami, pobłogosławionymi przez Biskupa lub przez upoważnionego Księdza. Praktycznym powodem umieszczania tych obrusów jest wchłanianie Najświętszej Krwi Pańskiej, jeśli przydarzyłoby się, żeby się wylała. Obrusy przypominają nam także całuny, którymi okryto Ciało Najświętszego Zbawiciela w grobie.

Trzy obrusy symbolizują także trójdzielne Mistyczne Ciało Chrystusa - Kościół Tryumfujący, Kościół Pokutujący i Kościół Walczący. W Wielki Czwartek są one usuwane z Ołtarza, by przypomnieć haniebne obnażenie Ciała Pańskiego podczas Jego Świętej Męki.

2. Na każdym Ołtarzu winny być dwie świece na cichą Mszę Św. i sześć na uroczystą Mszę. W katakumbach świece służyły jako oświetlenie. Były one także używane - z Bożego rozkazu - w Starym Testamencie. Świece są bowiem ważnym elementem naszego kultu Boga.

Świeca jest jednak przede wszystkim figurą Chrystusa, Światłości naszego życia. Czysty wosk reprezentuje Jego czyste Ciało. Jasny płomień symbolizuje Jego Boskość świecącą ze wszystkiego, co uczynił i powiedział.

Ponadtko, spalanie - czynny płomień - jest symbolem naszej czynnej wiary, spalającej się dla miłości Chrystusa na Ołtarzu. Jest symbolem nadziei i miłości. Płomień przypomina nam o Bożej obecności i jest symbolem naszego poświęcenia Bogu.

3. Głównym elementem każdego Ołtarza jest krucyfiks, który przypomina Kapłanowi i wiernym, że Msza Św. jest kontynuacją śmierci Chrystusa na Kalwarii. Kapłan wielokrotnie spogląda podczas Mszy na krucyfiks. Wierni również winni nań patrzeć i uświadamiać sobie, że są obecni przy składaniu Najświętszej Ofiary - tak samo, jak by byli obecni w Wielki Piątek na Kalwarii.

4. W wielu kościołach relikwie i wyobrażenia Świętych Pańskich umieszczane są pomiędzy lichtarzami i czczone są na równi z Ołtarzem. To nam powinno przypominać, że Msza Święta [Wszechczasów] była podstawowym środkiem, który uczynił Świętych tymi, kim byli. Podobnież Msza Św. ofiarowania jest na kamieniu ołtarzowym, w którym umieszczone są relikwie świętych męczenników. Pan Jezus gotów był umrzeć za nasze zbawienie, tak samo wielu jego sług pokazywało swą miłość ku Niemu oddając życie za Wiarę. Mamy chwalebną spuściznę i pamięć o świętych była w Kościele zawsze w wielkim poważaniu.

5. Na Ołtarzu winien znajdować się Mszał lub Księga Mszalna na podstawce. Powinna być też co najmniej jedna tablica ołtarzowa; zwykle na Ołtarzu umieszcza się trzy tablice - jedną po stronie Ewangelii z Ostatnią Ewangelią, jedną po środku Ołtarza . (m.in. Gloria, Credo, Kanon), a po stronie Lekcji z modlitwami Haec Commixtio i Lavabo. Tablice ołtarzowe zawierają stałe części Mszy Św. odmawiane przez Kapłana.

6. Chwalebny obyczaj dekorowania Ołtarza kwiatami wywodzi się jeszcze ze starożytności. Przez swoje barwy i przyjemną woń przyciągają uwagę i serca do Ołtarza. Na swój sposób ukazują nam piękno i chwałę Bożą.

Kwiaty również mówią. Opowiadają nam o łaskachi cnotach jakie są nam potrzebne, by zbliżyć się do Świętego Świętych. Mówią nam, że cnoty rozwijają się najlepiej w atmosferze Eucharystycznego Króla. Mówią nam, byśmy przygotowali ogrody naszych serc na przyjście Syna Człowieczego.

Podczas Mszy Św. patrząc na Ołtarz przypomijmy sobie jego znaczenie i cel jego dekoracji. Patrząc na krucyfiks pamiętajmy, że odnawiana jest Najświętsza Ofiara. Patrząc na świece, pamiętajmy że symbolizują one Chrystusa, prawdziwą Światłość, która teraz jest obecna na Ołtarzu. Patrząc na obrusy ołtarzowe, pamiętajmy że po Przeistoczeniu spoczywa na nich prawdziwe i rzeczywiste Ciało Chrystusa. Patrząc na kwiaty, pamiętajmy o cnotach, jakie powinniśmy rozwijać w sobie, by czcić Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii


Tekst powyższy jest wolnym przekładem fragmentów książki ks. Artura Tonne pt. "Talks on the Mass" wydanej w 1950 r. Przełożył R. Mańko za zgodą Ks. M. Morrisona.
Powrót

"OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO"
Strona główna | Liturgia | Wiara | Dokumenty | Życie Kościoła | Publikacje | Kontakt z Redakcją | Linki

© by VERBUM TRADITIONIS - Magazyn Tradycji Katolickiej
http://tradycja.ampr.gliwice.pl

Wszelkie uwagi proszę przesyłać na adres: verbum@ampr.gliwice.pl
Ostatnia aktualizacja 8 marca A.D. 1999
Strona istnieje od 12 czerwca A.D. 1997